Pikavippejä hankitaan edelleen – velkaantuminen viranomaisten huolena

Vuonna 2013 voimaantulleella lakimuutoksella haluttiin vähentää pikavippien harkitsematonta hankkimista ja niihin liittyvää velkaantumisen kierrettä. Nyt näyttää kuitenkin siltä, ettei uudistus ole tuonut toivottua tulosta. Määrällisesti pikavippejä hankitaan nyt vähemmän, mutta pienlainojen summat ovat nousseet aiemmasta. Edes, se ettei asiakkaalla ole luottotietoja, ei ole aina estänyt pikavipin saamista.

Lakimuutos astui voimaan 2013 ja sillä säädettiin alle 2000 euron lainoille korkokatto. Odotuksena oli, että pieniä lainasummia tarjoavien pikavippiyritysten kannattavuus laskee reilusti.

Vaikka lakimuutoksesta on kulunut jo kolme vuotta, velkaantumisen syy on edelleen usein pikavipit ja netistä saatavat lainat, ilmenee Helsingin kaupungin talous- ja velka neuvonnasta. Arvioidaan, että velkojia on määrällisesti vähemmän, mutta yksittäiset luottosummat ovat entistä suurempia.

Lakimuutos aiheutti sen, että ennen pieniä lainasummia tarjonneet yritykset toivat uutena lainatuotteena kuluttajille ns. tililuottoa. Tilliluottoon liittyy vähintään 2000 euron luottoraja. Korkea luottoraja on houkutellut ihmisiä nostamaan rahaa yli alkuperäisen tarpeen, mikä johtaa lainasummien kasvuun.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan katsauksessa todetaan sama ilmiö pienlainasummien kasvusta. Aiemmin yksittäinen lainasumma on ollut keskimäärin 276 euroa, mutta nykyisellään tuo summa on noussut 427 euroon. Nousua on ollut etenkin loppuvuodesta 2015.

Lakiuudistus vaikuttanut tilastoihin

Käräjäoikeuksien käsittelemät summaariset velkomusasiat ovat vähentyneet huomattavasti korkokattolain asettamisen jälkeen. Summaarinen menettely on käytäntötapa siinä tapauksessa kun velallinen ei kiellä perittävää saatavaa. Hoitamatta jäänyt pikavippi on lähes aina summaarisen menettelyn piirissä.

Pirkanmaan käräjäoikeus on yksi esimerkki summaaristen velkomusasioiden vähentymisestä. Siellä suurin huippu näissä asioissa on ollut vuosina 2010-2013, joten epäilemättä pikavippien kiristynyt lainsäädäntö on vaikuttanut asiaan. Oikeusrekisterikeskuksen mukaan Pirkanmaan esimerkki kuvastaa hyvin koko maan tilannetta.

Tilastoista ei kuitenkaan selviä sitä osuutta, mikä summaarisista velkomusasioista käsittelee pikavippejä. Oulun käräjäoikeudesta arvioidaan ennen laina asettamista jopa 80% velkomusasioista olleen pikavippeihin liittyviä. Tätä on vaikea yleistää. Arvion mukaan Tampereen tämän hetkinen tilanne on se, että velkomusasioissa pikavippien osuus olisi maksimissaan 40 %.

Pienlainat työllistävät viranomaisia

Vaikka summaariset velkomusasiat ovatkin pienentyneet, aiheuttavat pikavipit kuitenkin työtä tuomioistuimille. Lisätyön katsotaan kuuluvan KKO:n antamaan pikavippitapauksen ennakkoratkaisuun vuonna 2015.

Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli haastehakemuksessa peritään huomattavan korkeaa korkoa tai muuta lainan kulua, käräjäoikeus joutuu tarkastamaan, ovatko sopimusehdot selkeät tai kuluttajan näkökulmasta kohtuuttomat. Käräjäoikeuden ratkaistavaksi on myös päätynyt kysymyksiä siitä, mikä kaikki kuuluu todelliseen vuosikorkoon. Nämä ovat omiaan lisäämään käräjäoikeuden tekemää työmäärää.

Pikaluotoista useiden tuhansien eurojen velat

Tiivistettynä voidaan todeta, ettei laki korkokatosta ole velkaneuvonnan kannalta katsottuna tuonut helpotusta. Noin 80 prosentilla velkaneuvontaa hakevista, on taustalla pikavippejä. Pikavipeistä kertyy helposti velkaa ja jopa 30 000 euron velat eivät tänä päivänä ole tavattomia.

Lain lupauksiin kuului luottotiedottomien lainan saannin vaikeuttaminen, tämä ei kuitenkaan ole kaikissa tapauksissa toteutunut. Toiveena onkin, että luotonmyöntäjä osoittaisi vastuullisuutta ja tarkastaisi tämän asian.

Joissakin tapauksissa luottoa myöntävien yritysten kanssa asioiminen tuottaa velkaneuvojille haasteita. Kaikki luotonantajat eivät edelleenkään ilmoita yhteystietojaan asianmukaisesti, eikä asiakkaalla aina välttämättä ole täyttä selvyyttä siitä, mistä hänen lainansa on haettu. Velan hakeminen, laskuttaminen ja maksun periminen voi usein mennä usean yrityksen kautta.

Muita uutisia